CIN SURESİ

CİN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. De ki: Cinlerden bir grubun, Kur’ân’ı dinleyip toplumlarına şöyle dedikleri bana vahyolundu: “Biz, doğru yola ileten eşsiz bir Kur’ân dinledik. Bu yüzden ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.”

3. “Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir.”

4. “Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”

5. “Biz, insanları ve cinleri Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık.”

6. İnsanlardan bazıları, bazı cinlere sığınırlardı. Bu, cinlerin sadece azgınlıklarını arttırıyordu.

7. Cinler sizin sandığınız gibi Allah’ın hiçbir kimseyi peygamber olarak göndermeyeceğini sanıyorlardı.

8. “Doğrusu biz cinler, göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleri ile doldurulmuş bulduk.”

9. “Halbuki biz, göğü dinleyebileceğimiz yerlerde oturuyorduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor.”

10. “Yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendiğini, yoksa Rablerinin onlara bir iyilik mi yapmak istediğini biz bilemeyiz.”

11. “Bizden iyiler de vardır, iyi olmayanlar da. Biz çeşitli gruplara ayrıldık.”

12. “Biz, yeryüzünde Allah’ı asla âciz bırakamayacağımızı ve kaçarak da O’ndan kurtulamayacağımızı kesin olarak anladık.”

13. “Biz o Kur’ân’ı dinleyince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne bir ödül eksikliğine uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar.”

14. “Bizden Allah’a teslim olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar doğruyu araştıranlardır.”

15. “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olacaklardır.”

16,17. “Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

18. Şüphesiz, mescitler yalnız Allah’ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız!

19. Allah’ın kulu, Allah’a dua etmek üzere kalktığında, müşrikler/kâfirler neredeyse üzerine çullanacaklardı.

20. De ki: “Ben yalnız Rabbime ibadet ediyorum ve O’na kimseyi ortak koşmuyorum.”

21. De ki: “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.”

22. De ki: “Beni Allah’tan kimse kurtaramaz ve ben O’ndan başka bir sığınak da bulamam.”

23. “Benim elimden gelen sadece Allah’ın mesajını ulaştırmak ve emirlerini bildirmektir. Kim Allah’a ve Peygamberine karşı gelirse, bilsin ki ona içinde süreli kalacağı cehennem ateşi vardır.”

24. Sonunda uyarıldıkları azabı gördüklerinde, kimin yardımcıları daha zayıf ve taraftarlarının daha az olduğunu bileceklerdir.”

25. De ki: “Uyarıldığınız azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir, bilmiyorum.”

26. Allah bütün gaybı bilir. Sırlarını kimseye açıklamaz.

27,28. Ancak hoşnut olduğu peygamber hariçtir. Çünkü O, peygamberinin önünden ve ardından gözetleyiciler gönderir ki Rablerinin emirlerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onları çepeçevre kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymıştır.

Reklam