ADİYAT SURESİ

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara,

2. İçindeki kin ateşini etrafındakilere püskürenlere,

3. Kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun!

4. Onlar tozu dumana katıp bozgunculuk yaparlar,

5. Toplumu derinden yaralarlar.

6. İnsan, Rabbine karşı çok nankördür.

7. Kendisi de buna şahittir.

8. Onun mala karşı tutku derecesinde sevgisi vardır.

9. Bilmez mi kabirlerde olanlar yeniden diriltilip dışarı atıldığı zaman!

10. Sinelerde olanlar ortaya konduğu zaman.

11. Şüphesiz, Rableri o gün onların yaptıklarından haberdardır.

Reklam