53. NECM SURESI

NECM SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3,4. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir.

5,6,7,8,9,10. Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11,12,13,14,15,16,17,18. Kalp gördüğünü yalanlamadı. O’nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail’i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü’l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me’vâ cenneti vardır. Sidre’yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

19. Gördünüz mü o Lât ve ‘Uzzâ’yı?

20. Üçüncüleri olan ötekini, Menât’ı.

21,22. Demek ki erkek size, dişi Allah’a, öyle mi? O zaman bu, insafsızca bir taksim!

23,24. Bunlar sizin babalarınızın verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah bu konuda bir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Halbuki, onlara Rablerinden doğru yolu gösteren bir rehber gelmiştir. Yoksa insan, her aklına eseni yapamaz.

25. Ahiret de, bu dünya da yalnız Allah’ındır.

26. Göklerde nice melek var ki, Allah, kendilerine izin vermedikçe Allah’ın isteği ve rızası dışında kimseye şefaat edemezler.

27. Ahiret hayatına inanmayanlar, meleklere kız adı veriyorlar.

28. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçeği ifade etmez.

29. Kitabımızdan yüz çevirenlerden ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir!

30. Onların ilimde aldıkları mesafe bu kadardır. Şüphesiz Rabbin yoldan çıkanı da doğru yola geleni de hakkıyla bilmektedir.

31. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Sonunda, işlerini kötü yapanları cezalandıracak ve iyi yapanları da daha güzeli ile ödüllendirecektir.

32. Onlar, basit hatalar hariç büyük günahlardan ve yüz kızartıcı davranışlardan kaçınanlardır. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan var ederken de, annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda da, sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. O, Allah’a saygı duyanı en iyi bilendir.

33. Gördün mü yüz çevireni?

34. Az verip sonra vermemekte direneni?

35. Gaybın bilgisi o adamın yanında da, o görüyor mu?

36. Yoksa ona Mûsâ’nın sayfalarındaki şu bilgiler haber verilmedi mi?

37. Sözünü tam olarak yerine getiren İbrâhim’in sayfalarındaki şu bilgiler de mi?

38. “Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.”

39. Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

40. Çalışması da ileride görülecektir.

41. Sonra ona karşılığı tastamam ödenecektir.

42. Şüphesiz sonunda varış sadece Rabbine olacaktır.

43. Güldürecek ve ağlatacak olan da O’dur.

44. Öldürecek ve diriltecek olan da O’dur.

45,46. Atıldığı zaman döl suyundan çifti, yani erkeği ve dişiyi yaratan da O’dur.

47. Öldükten sonra tekrar diriltme de O’na aittir.

48. Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.

49. Şı‘râ yıldızının Rabbi de O’dur.

50. Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti.

51. Semûd’u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

52. Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi.

53. Alt-üst olan şehirleri de O böyle yaptı.

54. Onları neler kapladı neler!

55. Artık, Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?

56. Bu peygamber de eski uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

57,58. Kıyamet yaklaştı. Allah’tan başka, onun vaktini ortaya çıkaracak yoktur.

59. Şimdi bu kitaba mı hayret ediyorsunuz?

60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.

61. Gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz.

62. Haydi! Allah’a secde edip O’na kulluk ediniz!