86. TARIK SURESI

TARIK SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3,4. Göğe ve Târık’a yemin olsun. Târık’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

5. İnsan nereden yaratıldığına bir baksın.

6. Atılan bir sudan yaratılmıştır.

7. O su, erkeğin belinden, kadının leğen kemiğinden çıkmaktadır.

8. Şüphesiz Allah’ın, insanı öldükten sonra diriltmeye de gücü yeter.

9,10. Bütün sırların ortaya serileceği o gün, insanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı olacaktır.

11,12,13,14,15,16,17. Andolsun o dönüşlü göğe, o yarılıp çatlayan yeryüzüne. Şüphesiz Kur’ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Kafirler hep hile/tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı!

Reklam