54. KAMER SURESI

KAMER SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. Kıyamet yaklaşıp ay yarılsa, onlar da bu oluşumu gözleriyle görseler, “Bu devamlı yapılan bir büyüdür” diyerek yüz çevirirler.

3. Onlar yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Oysa her işin varacağı bir yeri vardır.

4. Şüphesiz onlara, geçmiş toplumların haberlerinden, kendilerini caydıracak kadar bilgi gelmiştir.

5. Bunlar son derece hikmetli haberlerdir, ama uyarılar işe yaramıyor.

6. Öyleyse onlardan yüz çevir. Çağrıcının hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı günü bekle!

7. Gözleri korkudan perişan bir vaziyette, etrafa saçılmış çekirgeler gibi bulundukları yerden çıkarlar.

8. O davetçiye koşarlar. İnkârcılar, “Bu, çok zor bir gün” derler.

9. Onlardan önce Nûh’un toplumu da yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğuna ısrar ederek. “O, delirdi” dediler ve davetten vazgeçmeye zorlandı.

10. Bunun üzerine Rabbine, “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diyerek yalvardı.

11. Biz de gök kapılarını, devamlı yağan bir yağmurla açtık.

12. Yerden kaynaklar fışkırttık. Her iki su, karar verilmiş bir işin gerçekleşmesi için birleşmişti.

13. Nûh’u da, tahtadan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.

14. İnkâr edilmiş Nûh’a bir ödül olmak üzere, gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

15. Andolsun ki, gemiyi bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?

16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

17. Andolsun ki Kur’ân’ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?

18. ‘Âd toplumu da yalanlamıştı. Benim cezalandırmam ve uyarmam nasıl oldu?

19. Biz onların üzerine, uğursuzluğu devamlı bir günde, dondurucu bir rüzgâr gönderdik.

20. O rüzgâr, insanları, sanki köklerinden koparılmış, hurma kütükleri gibi yere seriyordu.

21. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım?

22. Andolsun ki Kur’ân’ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?

23. Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.

24. “Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz” dediler.

25. “Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir” dediler.

26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.

27. Gerçekten, onları denemek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret!

28. Onlara, suyun aralarında paylaştırdığını haber ver! Her biri, kendi içme sırasında gelsin.

29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

30. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım?

31. Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.

32. Andolsun ki Kur’ân’ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?

33. Lût’un toplumu da uyarıcıları yalanladı.

34,35. Lût ailesi hariç, biz de onların üzerine taş yağdırdık. Katımızdan bir nimet olarak, Lût ailesini seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz.

36. Andolsun ki, Lût, onları bu yakalayışımıza karşı uyardı. Onlar bu uyarıları şüphe ile karşıladılar.

37. Andolsun ki, onlar Lût’tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Bunun üzerine biz de onların gözlerini kör ettik. “Cezamı ve uyarımı tadın!” dedik.

38. Andolsun ki, bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı.

39. İşte, azabımı ve uyarımı tadın!

40. Andolsun ki Kur’ân’ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?

41. Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti.

42. Bütün mucizelerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de, her şeye gücü yeten ve her şeyin üstesinden gelene yaraşır bir biçimde yakaladık.

43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için, eski kitaplarda azaptan kurtuluş belgesi mi var?

44. Yoksa onlar, “Biz üstün olan bir toplumuz” mu diyorlar?

45. Yakında o topluluk mağlup olacak ve sırtlarını dönüp kaçacaklardır.

46. Doğrusu kıyamet saati onların azap vaktidir. O saat daha dehşetli ve daha acıdır.

47. Şüphesiz suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içerisindedirler.

48. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine: “Cehennemin dokunuşunu tadın!” denir.

49. Şüphesiz biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

50. Bizim buyruğumuz, göz açıp kapama gibi anlık bir iştir.

51. Andolsun ki, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp öğüt alan var mı?

52. Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur.

53. Küçük büyük her şey, satır satır yazılmıştır.

54. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.

55. Güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.

Reklam