KALEM SURESI

KALEM SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Nûn. Kalem ve yazdıklarına yemin olsun ki,

2. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir deli değilsin.

3. Şüphesiz, senin için kesintisiz bir ödül vardır.

4. Sen kesinlikle evrensel bir ahlâk üzeresin.

5,6. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

7. Şüphesiz senin Rabbin, yolundan çıkanı daha iyi bilir. Doğru yolda olanı da en iyi O bilir.

8,9. Yalanlayanlara uyma! Çünkü onlar isterler ki, sen yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

10. Yemin edip duran alçağa uyma!

11. İğrenç dedikodular yapan iftiracıya da uyma!

12. İyiliğe mani olana, saldırgana, günahkâra da uyma!

13. Kaba ve haşin, bütün bunların ötesinde soysuza da uyma!

14,15. Mal ve çocuklarına güvenip, kendisine okunan âyetlerimize yönelik olarak, “Öncekilerin masalıdır” diyene de uyma!

16. Yakında onun burnunu damgalayacağız.

17. Biz, bahçe sahiplerini sınadığımız gibi onları da sınıyoruz. Hani bir vakit onlar, sabahleyin kesinlikle meyvelerini toplayacaklarına yemin etmişlerdi.

18. “İnşallah” dememişlerdi.

19. Onlar uykudayken Rabbinin katından bir felâket, bostanlarını sardı.

20. Bostanları yanıp simsiyah oldu.

21,22. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: “Eğer ürünlerinizi devşirecekseniz erkenden bostanlarınıza gidiniz!”

23,24. Yola çıktılar, birbirlerine gizlice şöyle diyorlardı: “Bugün tarlada, yanınıza hiçbir yoksulun girmesine müsaade etmeyiniz!”

25,26,27,28. Amaçlarına ulaşacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Harap olmuş bostanı gördüklerinde kimileri, “Biz yanlış yere geldik” dediler. Kimileri de, “Hayır, biz mahvolmuşuz” dediler. İçlerinden en feraset sahibi, “Ben size, niçin Allah’ı anmıyorsunuz, dememiş miydim?” dedi!”

29,30,31,32. Onlar, “Ey Rabbimiz! Seni noksan sıfatlardan uzak tutarız. Gerçekten biz, kendimize yazık ettik” dediler. Birbirlerini suçlamaya başladılar. Sonra şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O’na yöneleceğiz.”

33. İşte, azap böyledir. Âhiret azabı, elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

34. Şüphesiz takvâ sahipleri için de nimet cennetleri vardır.

35. Öyle ya, Allah’a teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç?

36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?

37,38. Yoksa size ait bir kitap var da, beğendiğiniz her şeyin sizin için olacağını onda mı okuyorsunuz?

39. Yoksa, “Ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye, sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli, kesin sözler mi var?

40. Sor onlara: “Bu iddiayı onların hangisi savunacak?”

41. Yoksa, onların ortakları mı var? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!

42. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler; fakat güç yetiremezler.

43. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde, kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44. Sen, bu Kur’ân’ı yalan sayanı bana bırak! Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.

45. Onlara biraz süre tanıyorum. Doğrusu benim planım çok sağlamdır.

46. Yoksa, sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47. Yoksa, gayb bilgileri var da bu bilgileri kendileri mi yazıyorlar?

48. Artık, Rabbinin hüküm vermesi için sabret! Balığın dostu/Yûnus gibi olma! O vakit, üzgün olarak Rabbine yalvarmıştı.

49. Rabbi katından ona bir rahmet ulaşmasaydı, kınanmış bir halde o açık araziye atılacaktı.

50. Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.

51. İnkâr edenler Kur’ân’ı duyduklarında, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. “Bu tam anlamıyla delidir” diyorlardı.

52. Oysaki Kur’ân, insanlar için bir öğütten başka bir şey değildir.