INSIRAH SURESI

INSIRAH SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3. Biz senin için göğsünü açmadık mı? Senin sırtını çatırdatan yükünü atmadık mı?

4. Senin şanını yükseltmedik mi?

5,6. Elbette, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

7. Boş kaldığında hemen başka işe koyul!

8. Yalnızca Rabbine yönel!