NEBE SURESI

NEBE SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?

4,5. Hayır! İleride anlayacaklardır. Yine hayır! İleride anlayacaklardır.

6,7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizi çifter çifter yaratmadık mı?

9. Uykunuzu dinlenme vasıtası yapmadık mı?

10. Geceyi örtü gibi yapmadık mı?

11. Gündüzünüzü, geçiminizi sağlama vakti yapmadık mı?

12. Üzerinize sağlam yedi göğü yaratmadık mı?

13. Güneşi ışık ve enerji kaynağı olarak yaratmadık mı?

14,15,16. Yağmurla taneleri ve bitkileri bitirmek ve sık ağaçlı bahçeler oluşturmak için, yoğunlaşmış bulutlardan bolca yağan yağmur yağdırmadık mı?

17. Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir.

18. Sûr’a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz

19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur.

20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

21,22. Azgınların barınağı olacak Cehennem, pusuda beklemektedir.

23. Azgınlar, çağlar boyu orada kalırlar.

24,25,26,27,28. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı.

29. Oysa biz, her şeyi en ince detayına kadar kaydetmişizdir.

30. Onlara, “Azabı tadınız. Size azabımızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız” denir.

31,32,33,34. Allah’a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır.

35,36. Orada, ne boş söz ne de yalan duyacaklar. Bütün bunlar, Rabbinin katından hesaplarının karşılığı verilenlerdir.

37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi’dir. O, rahmetin kaynağıdır. O gün insanlar, O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

38. Rûh ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân’ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz, konuşan da doğruyu söyler.

39. İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun.

40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve kâfir, “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir.

Reklam