HAKKA SURESI

HAKKA SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gerçekleşen,

2. Nedir o gerçekleşen?

3. Gerçekleşenin ne olduğunu sen nereden bileceksin.

4. Semûd ve ‘Âd kavimleri kıyameti yalanladı.

5. Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edilmişti.

6,7,8. ‘Âd toplumuna gelince, onlar soğuk ve şiddetli bir rüzgârla yok edildiler. Allah o rüzgârı yedi gece, sekiz gündüz, aralıksız olarak başlarına sardı. Böylece o halkın, içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürsün. Onlardan geriye kalan hiçbir kimseyi görüyor musun?

9. Firavun, ondan öncekiler ve alt üst olmuş şehirler de hep o günahı işlediler.

10. Rablerinin peygamberine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

11. Şüphesiz, su bastığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

12. Onu sizin için öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.

13. Sûra bir üfleyişle üflendiğinde;

14. Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpışla parça parça edildiğinde;

15. İşte o gün olması gereken olacaktır.

16. Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır.

17. Bütün melekler göğün etrafında olacaklar ve onların üzerinde o gün sekiz melek, Rabbinin egemenlik tahtını taşıyacaklar.

18. O gün huzura arz olunursunuz. Size ait hiçbir şey gizli kalmayacak,

19,20. Kitabı sağ tarafından verilenler, “Alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” diyecek.

21,22,23,24. O, hoş bir hayat içinde, meyveleri sarkmış, yüksek bir cennette olacak. Onlara şöyle denilecek: “Geçmiş günlerde yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyiniz, içiniz!”

25,26,27,28,29. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o da şöyle diyecek: “Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı; malım bana hiçbir fayda vermedi, bütün gücüm yok oldu.”

30. O esnada şöyle emredilir: “Onu yakalayıp bağlayınız.”

31. “Sonra onu alevli ateşe atınız.”

32. “Sonra da onu, yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire bağlayınız.”

33,34. “Çünkü o, Yüce Allah’a iman etmezdi, yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.”

35. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

36,37. Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur.”

38,39. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine andolsun.

40. Şüphesiz Kur’ân, çok şerefli bir elçinin sözüdür.

41,42. O, bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

43. Kur’ân, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.

48,49. Şüphesiz Kur’ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

50. Elbette Kur’ân, kâfirler için bir iç yarasıdır.

51. Kur’ân, gerçekten kesin bilginin ta kendisidir.

52. O halde, Yüce Rabbinin ismi ile tesbih et.